Referenčná  listina niektorých akcií pracovníkov firmy DIDA s.r.o. Nitra.

 

 

Naša firma zabezpečuje komplexné služby v oblasti telekomunikačných, zabezpečovacích a dátových systémov, t.j. od projektu cez dodávku, montáž, revízie až po servis.

 

 

Užívateľ
Druh činnosti
   
Mesto Nitra Asistenčné volacie centrum pre seniorov
Mestský úrad Nitra  Prístupový a dochádzkový systém
Nitriansky hrad - katedrála Projekt, dodávka, montáž a servis PSN
Biskupský úrad – Biskupský palác Projekt, dodávka, montáž a servis PSN
Nitriansky hrad – hradný areál Projekt KS
Nitrianska Galéria Projekt, dodávka, montáž PSN, EPS, KV, KS
Krajský a okresný súd Nitra Projekt PSN, EPS, KV, TÚ, KS
Misijný dom Nitra Projekt, dodávka, montáž, servis PSN, ŠK, TU, STA
Kcero Nitra Projekt, dodávka, montáž servis PSN, EPS, KV, R, KS, TU
Slovakofarma Hlohovec Dodávka, montáž EPS
SVD Gabčíkovo Projekt, montáž EPS Cerberus
ŠGÚ Dionýza Štúra Bratislava Projekt, dodávka, montáž PSN, EPS, R, ŠK
Allianz-Slov.poisťovňa Dun.Streda Projekt, dodávka, montáž, PSN, EPS
Allianz-Slov.poisťovňa N.Zámky Projekt, dodávka, montáž a servis PSN
SPU Nitra Revízia, servis EPS, dodávka, montáž, servis PSN
Hl. mesto SR Bratislava  Projekt - Mestský kamerový systém Dome kamery
Mesto Trnava Projekt - Mestský kamerový systém Dome kamery
Mesto Banská bystrica Projekt - Mestský kamerový systém Dome kamery
Nitrasklo a.s. Nitra Dodávka a montáž TÚ, PSN, KV
SPP-Slovtrangas 6 komp.staníc       Dodávka, montáž EPS-CERBERUS
ENO-Nováky                                    Projekt, dodávka, montáž EPS
S.E.I. Motorola Piešťany Projekt, montáž EPS Cerberus
SONY Trnava Projekt, montáž EPS Cerberus
Novostavba SND BA Projekt EPS, PSN, KV KS
ENO Nováky, Zem.Kostoľany Projekt, dodávka, montáž, servis a revízia EPS
Tatravagónka a.s. Poprad Revízia a servis EPS
Ozeta Tornaľa Revízia a servis EPS
Hotel Satel Poprad Revízia a servis EPS
Hotel Satel Levoča Revízia a servis EPS
KSNR Nitra Hotelový systém Onity
Hotel City Nitra Hotelový systém Onity
Zámocká spoločnosť Bratislava Hotelový systém Onity
Obchodný dom Prior Poprad a.s. Revízia a servis EPS

 

 

PSN poplachové systémy narušenia
EPS elektrická požiarna signalizácia
KV kontrola vstupu
pobočková telefónna ústredňa
KS kamerový systém
R rozhlas
ŠK štrukturovaná kabeláž

 

Pre Slovenské telekomunikácie  naši pracovníci spolurealizátormi  projektov miestnych telefónnych sietí a to:

 

V roku 1996:

Oprava mts Nitra, ul. Frajňa Mojtu

Oprava mts Močenok

Oprava vzdušného vedenia Zlaté Moravce – Olichov

Hubina, oprava mts

 

V roku 1997:

Banka – Horný Majer, zastavovací plán, rozvody slaoprúdu a TKR

Bánovce nad Bebravou, rozšírenie mts a výmena Al káblov

Bošany, rozšírenie mts

Bošany, rozšírenie mts – dodatok č.1 – PE rúry pre DOK a OOK

Bučany, oprava mts

Vráble, rozšírenie mts Dyčka

Vráble, rozšírenie mts Horný Ohaj

Lefantovce, rozšírenie mts

Nitrianska Streda a Chrabrany, rozšírenie mts

Nové mesto nad Váhom, rozšírenie mts čulenova, Mnešice

Pravotice, rozšírenie mts

Nitra, rozšírenie mts Štúrova ulica

Trenčín, Cintorínska ulica, rozšírenie mts

Trenčín, Priemyselná oblasť, rozšírenie mts

 

V roku 1998:

Bruty, rozšírenie mts

Čata, rozšírenie mts

Demandice, rozšírenie mts

Santovka, rozšírenie mts Hontianske Trsťany

Kamenín, rozšírenie mts

Mojmírovce, rozšírenie mts

Nána, rozšírenie mts

Pohronský Ruskov, rozšírenie mts

Pukanec, rozšírenie mts Uhliská, Majere

Santovka, rozšírenie mts

Trenčín, Kubrá, Kubrica, rozšírenie mts

Veľké Turovce, rozšírenie mts

Zbrojníky, rozšírenie mts Hontianska Vrbica

Zbrojníky, rozšírenie mts

Žemberovce, rozšírenie mts

Žemberovce, rozšírenie mts, pripokládky k OOK Žemberovce – Bátovce

Demandice, rozšírenie  mts, pripokládky k OOK

Horné Semerovce, rozšírenie mts, pripokládky k OOK

Plášťovce, rozšírenie mts, pripokládky k OOK

Veľké Turovce, rozšírenie mts, pripokládky k OOK

Zbrojníky, rozšírenie mts, pripokládky k OOK

Bruty, rozšírenie mts, pripokládky k DOK

Čata, rozšírenie mts, pripokládky k DOK

Kamenín, rozšírenie mts, pripokládky k DOK

Nána, rozšírenie mts, pripokládky k DOK

Pohronský Ruskov, rozšírenie mts, pripokládky k DOK