Sídlo firmy :

Dida, s.r.o.

Levická 24

949 01  NITRA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

                          TELEFÓN :    +421 / 37 65 26 413

                           FAX :              +421 / 37 65 26 413

                           E-MAIL :        didanr(at)didanr.sk

 

                        Pobočka:

                                            Skalná 24

                                            059 21 SVIT

                                            SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

                        TELEFÓN:    +421 / 52 77 56 888

                        FAX:               +421 / 52 77 56 888

                         E-MAIL :       didasvit(at)slovanet.sk

 

   KONTAKTNÉ OSOBY :

 

NITRA:

Obchod: 

                                            Ing. VLADIMÍR DIDA - konatež 

                                            tel: +421 / 905 720 965

                                            vladimir.dida(at)didanr.sk

 

                                            Ing. vedúci technického úseku

                                            tel: +421 / 905 947 896

                                            technik(at)didanr.sk

 

Ekonomické oddelenie:

                                            Ing. Štefan Báthory - ekonomické oddelenie

                                            stefan.bathory(at)didanr.sk

Projekcia: 

                                            Ing. Katarína Sedláčková - projekcia

                                            didanr(at)didanr.sk

 

Kontakt na servis                           

                                             zabezpečovacie systémy, EPS, Rozhlas,

                                            tel: +421 / 905  947 896

                                            technik(at)didanr.sk

 

                                           Ing. Vladimír Dida - telefónne ústredne, prístupové systémy,

                                           dorozumievacie systémy, hotelové systémy

                                            tel: +421 / 905 274 282

                                            vladimír.dida(at)didanr.sk

                      

                    

       SVIT:

Obchod:

                                             Ladislav Fridman - konatež

                                             tel: +421 / 905 606 958

                                   didasvit(at)slovanet.sk

 

Ekonomické oddelenie:

                                            Monika Fridmanová

                                            tel: +421 / 52  77 56 888

 

Technické oddelenie:   

                                            Marcel Fridman

                                            tel: +421 / 908 980 593