Firma DIDA, s.r.o.  od roku 1996 poskytuje komplexné služby od poradenskej služby, projekcie, dodávky, montáže až po východziu revíziu a následný servis pre tieto oblasti :

 

- elektrická požiarna signalizácia     Siemens(Cerberus), Lites, Aritech, Bosch  
- elektrická zabezpečovacia signalizácia     Siemens(Cerberus), Aritech, Paradox, Jablotron, Bosch,   
- pobočkové telefónne ústredne , paging  Alcatel  
- priemyslové televízie CCTV  Bosch, Siemens, Aritech, Samsung, Baxall, Phillips,   
- počítačové siete Cisco, Alcatel, 3com, Planet, Nexans
- prístupové systémy   Aritech, SVYDO 
- slaboprúdové rozvody  
- silnoprúdové rozvody  
- hotelový prístupový systém     

 

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov a špecializáciu v jednotlivých odvetviach, sme schopní poskytnúť komplexné služby v oblasti elektroinštalácii slaboprúdu i silnoprúdu.

Naša firma sa delí na dve základné časti:

-         Projekčno-prípravnú

-         Realizačno-servisnú

 

V projekčnej časti pripravujeme projekty pre investorov od územno-plánovacích dokumentácií, cez štúdie až po realizačné projekty v rozsahu slaboprúd, elektroinštalácie, vonkajší silnoprúd a slaboprúd (viď. referencie). Nezanedbateľná je naša spolupráca s významnými architektonickými skupinami pri projektovaní obchodných centier, administratívnych budov a priemyselných parkov.

 

V realizačnej skupine realizujeme vlastné projekty alebo projekty dodané investorom. Hlavne sa špecializujeme na časť zabezpečovacej a telekomunikačnej techniky, čím vytvárame komplexné riešenia v oblasti informačných technológií.

                Elektrická požiarna signalizácia. V tejto oblasti firma ponúka špičkovú technológiu firiem SIEMENS, GE-SECURITY, BOSCH a LITES. Všetky zariadenia, ktoré používa firma DIDA, sú testované podľa štandardu kvality a platných noriem EN. Dlhodobá vysoká kvalita výrobkov je potvrdená certifikátmi VdS. Pri zariadeniach požiarnej signalizácie poskytujeme 24-hodinový servis na území celej SR.

            Elektrická zabezpečovacia signalizácia, firma DIDA, s.r.o. sa zameriava na špičkové zariadenia v tejto oblasti. V súčasnosti rieši objektovú ochranu ústredňami firiem GE-SECURITY, PARADOX, BOSCH, SIEMENS a JABLOTRON. Tieto ústredne PSN sú v podstate počítače navrhnuté podľa najnovších požiadaviek na zabezpečovacie systémy. Tieto ústredne sú kriminalistickým ústavom doporučované pre objekty s vyšším rizikom t.j. peňažné ústavy, zlatníctva a pod. Tieto zariadenia umožňujú firme splniť požiadavky investorov od riešenia vonkajšej ochrany až po ochranu priestorovú a trezorovú. Hlásiče  sú vyrábané SMD technológiou , riadené mikroprocesorom. Väčšina  hlásičov sú duálne - buď dvojnásobný PIR systém, alebo spojenie PIR+MW systém . Toto riešenie znižuje možnosť vzniku falošných poplachov.

         Pobočkové telefónne ústredne,  firma poskytuje aplikácie od malých systémov až po veľké niekoľko 100 pobočkové riešenia. Ako distribútor firmy ALCATEL pracujú naši zamestnanci od roku 1992. Postupne sme sa stali jedným z hlavných odberateľov. Pobočkové ústredne ALCATEL-LUCENT sú digitálne telefónne ústredne so všetkými vlastnosťami ústrední najnovšej generácie. Systém je adaptabilný pre prostredie ISDN (digitálnej sieti s integrovanými službami), ktorý umožňuje zlúčiť siete hlasových, dátových, textových a obrazových komunikácií do jednej siete a poskytuje užívateľovi prostredníctvom jedného prípojného vedenia všetky služby spojov (v zmysle doporučení CCITT a CEPT.).

            Priemyselná televízia CCTV. Firma ako jedna z prvých firiem na Slovensku začala používať v priemyselnej televízie digitálny záznam do PC. Digitálne záznamové zariadenia spĺňajú všetky požiadavky, ktoré doteraz nemohli splniť analógové zariadenia. Kamery pre priemyselnú televíziu firma používa hlavne od firiem GE-SECURITY, SAMSUNG, BOSCH a. i.. Prenos video signálu a telemetrie firma dokáže zrealizovať po všetkých možných médiách od káblových po bezdrôtové. Firma Dida, s.r.o. poskytuje zákazníkom bezplatnú zameranie kamier, optimálny výber objektívu kamery.  Dida, s.r.o. je dodávateľom komplexných systémov pre mestá pod názvom "Bezpečné mesto".

            Počítačové siete – štruktúrovaná kabeláž, DIDA, s.r.o. používa všetky aktívne a pasívne komponenty kategórie 5 a vyššie od renomovaných výrobcov  AMP, Alcatel, 3com, Planet Nexans, ABB a pod.. Počítačové siete sú zväčša navrhované a realizované zameniteľnými zásuvkami s prepojovacím polom. Montáž je vždy ukončená meracím protokolom.

           Hotelový prístupový systém. Hotelový prístupový systém je možné dodať na báze  magnetických, čipových alebo bezdotykových kariet. Zabezpečujeme aj farebnú potlač kariet s vašim logom. Systém má nesporné výhody oproti klasickým kľúčovým systémom a je preto obľúbený medzi poprednými hotelovými sieťami.

          Prístupové systémy - kontrola vstupu a dochádzky, Systémy  sú založený na báze bezdotykových a dotykových kartičiek. Kartičky je možné využívať ako identifikačný preukaz zamestnanca a na objednávku stravy a evidenciou výdaja stravy . Programové vybavenie je v plnom rozsahu slovenské, tým je zabezpečené prispôsobenie k bežným zvyklostiam a právnym normám Slovenska. Čítacie zariadenia sú plne automatické, majú minimálne 10 základných druhov prerušenia pracovnej doby. Dáta sa zálohujú na snímacej jednotke, následne je prenos pomocou PC siete do nadradeného počítača. 

             

 

Za Vašu dôveru firme Dida, s.r.o. v mene celého kolektívu ďakujú konatelia spoločnosti

 

 

Ing. Vladimír Dida                                                               Ladislav Fridman